Щодо діяльності працівників патрульної поліції в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 144-146

Анотація

Розглянуто особливості професійної діяльності працівників патрульної поліції України. Виокремлено стильові особливості поведінки патрульних в умовах невизначеності. Запропоновано деякі аспекти для розробки і впровадження програми психологічного супроводу працівників патрульної поліції.
Peculiarities of the professional activity of Ukrainian patrol police officers are considered. Stylistic features of the behavior of patrolmen in conditions of uncertainty are highlighted. Some aspects for the development and implementation of a program of psychological support for patrol police officers are proposed.
Рассмотрены особенности профессиональной деятельности работников патрульной полиции Украины. Выделены стилевые особенности поведения патрульных в условиях неопределенности. Предложены некоторые аспекты разработки и внедрения программы психологического сопровождения работников патрульной полиции.

Опис

Ключові слова

працівники патрульної поліції, поведінка в умовах невизначеності, стилі поведінки, patrol police officers, behavior in conditions of uncertainty, behavior styles, работники патрульной полиции, поведение в условиях неопределенности, стили поведения

Бібліографічний опис

Жадан, В. Б. Щодо діяльності працівників патрульної поліції в умовах невизначеності / Віталій Борисович Жадан // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 144-146.