Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 73-77

Анотація

Надано характеристику піротехнічним виробам, застосована їх класифікація. Основним завданням при проведенні експертами-вибухотехніками досліджень піротехні­чних виробів споживчого призначення є встановлення можливості їхнього без­печного використання. The characteristic of pyrotechnic products is given, their classification is applied. Basic the task of conducting explosive pyrotechnic consumer research by explosives experts is to establish the possibility of their safe use. Охарактеризованы пиротехнические изделия, применена их классификация. Основным заданием при проведении экспертами-взрывотехниками исследований пиротехнических изделий потребительского назначения является установление возможности их безопасного использования.

Опис

Толстих, Є. О. Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи / Є. О. Толстих // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 73-77.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, вибухотехнічна експертиза, взрывотехническая экспертиза, explosive examination, піротехнічні вироби, пиротехнические изделия, pyrotechnic articles, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис