Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 105-109

Анотація

Досліджено погляди вітчизняних вчених щодо поняття принципу законності, його місце в діяльності органів виконавчої влади. Розглянуто способи забезпечення законності контрольно-наглядової діяльність органів виконавчої влади.
The views of Ukrainian scientists on the concept of lawfulness and its place in the activities of the bodies of executive power are researched. The methods of the guaranteeing of lawfulness of control and monitoring activities of the bodies of executive power are reviewed.
Исследованы взгляды отечественных ученых на понятие принципа законности, его место в деятельности органов исполнительной власти. Рассмотрены способы обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти.

Опис

Ключові слова

законність, legality, законность, органи виконавчої влади, bodies of executive power, органы исполнительной власти, контрольно-наглядова діяльність, control and supervision activity, контрольно-надзорная деятельность, приватні підприємства, private enterprises, частные предприятия

Бібліографічний опис

Любімова, С. Ю. Забезпечення законності контрольно-наглядової діяльності органів виконавчої влади щодо приватних підприємств / С. Ю. Любімова // Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 105-109.