Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 273-276

Анотація

Досліджено інформаційне забезпечення діяльності органів державної податкової служби України в умовах реформування облікового процесу з урахуванням міжнародних стандартів та автоматизації обробки даних. Проаналізовані нормативно-правові акти чинного законодавства, що виступають правовою основою діяльності органів податкової служби. The information support of the State Tax Service of Ukraine in terms of reforming accounting process according to international standards and automate data processing are researched. The legal acts of national legislation, which are the legal basis of the State Tax Service of Ukraine, are analyzed. Исследовано информационное обеспечение деятельности органов государственной налоговой службы Украины в условиях реформирования учётного процесса с учётом международных стандартов и автоматизации обработки данных. Проанализированы нормативно-правовые акты действующего законодательства, которые служат правовой основой деятельности органов налоговой службы.

Опис

Попова, С. М. Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби / С. М. Попова // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 273-276.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна податкова служба України, Государственная налоговая служба Украины, State Tax Service of Ukraine, інформаційне забезпечення, информационное обеспечение, information support, електронний документ, электронный документ, electronic document, конфіденційна інформація, конфиденциальная информация, confidential information

Бібліографічний опис