Правове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 94 - 97

Анотація

Розглянуті актуальні питання про повноваження суду при винесенні рішення за результатами перевірки законності і обгрунтованості адміністративних актів. Рассмотрены актуальные вопросы о полномочиях суда при вынесении решения по результатам проверки законности и обоснованности административных актов. The topical issues about the powers of the court in making a decision based on the results of checking the legality and validity of administrative acts are considered.

Опис

Бородін, І. Л. Правове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві / І. Л. Бородін // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 94 - 97

Ключові слова

адміністративне судочинство, административное судопроизводство, правове регулювання, правовое регулирование, рішення суду, решение суда, принцип диспозитивності, принцип диспозитивности, цивільне судочинство, гражданское судопроизводство, адміністративні акти, административные акты

Бібліографічний опис