Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн – членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 147-151

Анотація

Визначено адміністративно-правові засади та стратегія розвитку інституту міжнародного співробітництва державних природоохоронних органів України та країн-членів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.
The administrative and legal framework and strategy for the development of the institute of international cooperation of state environmental agencies of Ukraine and countries of the European Union in the field of environmental protection and environmental safety are reviewed.
Определены административно-правовые принципы и стратегия развития института международного сотрудничества государственных природоохранных органов Украины и стран-членов Европейского Союза в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, міжнародне співробітництво, international cooperation, международное сотрудничество, природоохоронні органи, nature protection authorities, природоохранные органы, охорона навколишнього природного середовища, environmental protection, охрана окружающей природной среды, Україна, Ukraine, Украина, Європейський Союз, European Union, Европейский Союз

Бібліографічний опис

Казанчук, І. Д. Аналіз основних чинників формування та покращення інституту міжнародного співробітництва України та країн – членів ЄС у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки / І. Д. Казанчук // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 147-151.