Принцип гласності та відкритості в системі принципів адміністративного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 43-46

Анотація

Розглянуто поняття та властивості системи принципів адміністративного процесу України. На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено особливості гласності та відкритості при розгляді адміністративних спорів.
The main conceptions and characteristics of the system of principles administrative legal proceedings of Ukraine are considered. The maintenance of the publicity and transparency principles during the administrative disputes’ investigation are defined on the basis of the norms of the Code of Administrative Legal Procedure of Ukraine analysis.
Рассмотрены понятие и признаки системы принципов административного процесса Украины. В результате анализа норм Кодекса административного судопроизводства Украины определены особенности принципа гласности и открытости при рассмотрении административных споров.

Опис

Ключові слова

принципи адміністративного процесу, principles of the administrative process, принципы административного процесса, гласність, publicity, гласность, відкритість, openness, открытость

Бібліографічний опис

Гаврилюк, О. О. Принцип гласності та відкритості в системі принципів адміністративного процесу / О. О. Гаврилюк // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 43-46.