Проблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 244-251

Анотація

Визначені принципові можливості обмеження майнових прав фізичних осіб як в українському, так і в європейському законодавстві. Виявлені загальні підходи, на яких мають ґрунтуватись обмеження майнових прав фізичних осіб при адаптації українського законодавства до стандартів ЄС.
The fundamental possibilities of restricting the property rights of individuals in both Ukrainian and European legislation are determined. Identified common approaches on which to base restrictions on the property rights of individuals in adapting Ukrainian legislation to EU standards.
Определены принципиальные возможности ограничения имущественных прав физических лиц как в украинском, так и в европейском законодательстве. Выявлены общие подходы, на которых должны основываться ограничения имущественных прав физических лиц при адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС.

Опис

Мічурін, Є. О. Проблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу / Є. О. Мічурін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 244-251.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, обмеження майнових прав, ограничение имущественных прав, restriction of property rights, фізична особа, физические лица, physical persons, майнові права, имущественные права, property rights

Бібліографічний опис