Психолого-педагогічна діяльність щодо профілактики домашнього насильства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 79-81

Анотація

Психолого-педагогічна діяльність щодо профілактики домашнього насильства є актуальною та важливою проблемою в сучасному суспільстві. У зв'язку зі зростанням випадків домашнього насильства в Україні та світі, психологи та педагоги мають велике значення в запобіганні цього явища.
Psychological and pedagogical activities related to the prevention of domestic violence are an urgent and important problem in modern society. In connection with the increase in cases of domestic violence in Ukraine and the world, psychologists and teachers are of great importance in preventing this phenomenon.
Психолого-педагогическая деятельность по профилактике домашнего насилия является актуальной и важной проблемой в современном обществе. В связи с ростом случаев домашнего насилия в Украине и мире психологи и педагоги имеют большое значение в предотвращении этого явления.

Опис

Зінченко, Д. А. Психолого-педагогічна діяльність щодо профілактики домашнього насильства / Зінченко Данііл Анатолійович // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2022 р.) / МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : Нац. акад. НГУ, 2022. – С. 79-81.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, профілактика домашнього насильства, домашнє насильство, профилактика домашнего насилия, домашнее насилие, prevention of domestic violence, domestic violence

Бібліографічний опис