Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 68-71

Анотація

Досліджено поняття адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, проаналізовано її характерні ознаки. Наведено класифікацію адміністративних правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища.
The concept of administrative responsibility for the offenses in the field of environmental protection and rational use of natural resources is studied, its characteristic features are analyzed. The classification of administrative violations in environmental protection is given.
Исследовано понятие административной ответственности з совершение правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, проанализированы ее характерные признаки. Приведена классификация административных правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды.

Опис

Ключові слова

адміністративна відповідальність, administrative responsibility, административная ответственность, адміністративне правопорушення, administrative offence, административное правонарушение, охорона навколишнього природного середовища, environmental protection, охрана окружающей природной среды

Бібліографічний опис

Книш, В. І. Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів / В. І. Книш // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 68-71.