Взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и экономического роста

Abstract
У статті проведено аналіз сучасних тенденцій взаємозв’язку і взаємовпливу прямих іноземних інвестицій і економічного зростання. Розглянуто зовнішні та внутрішні ефекти передачі і імпорту технологій у виробничому секторі від ПІІ. Визначено напрямки інвестиційної діяльності глобальних ТНК, включаючи контрактні операції. Проаналізовано чинники стимулювання економічного зростання.
The article analyzes the relationship of current trends and mutual foreign direct investment and economic growth (FDI). The internal and external effects of the transfer and import of technology in the manufacturing sector of FDI are considered. The directions of investment activity of global multinationals including contractual operations are conducted. The factors stimulating economic growth are defied.
В статье проведен анализ современных тенденций взаимосвязи и взаимовлияния прямых иностранных инвестиций и экономического роста. Рассмотрены внешние и внутренние эффекты передачи и импорта технологий в производственном секторе от ПИИ1. Рассмотрены направления инвестиционной деятельности глобальных ТНК, включая контрактные операции. Проанализированы факторы стимулирования экономического роста.
Description
Бандурка, А. М. Взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и экономического роста / Бандурка Александр Маркович, Носова О. В., Носова Т. Ю. // Європейські перспективи. - 2016. - № 1. - С. 5-13.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, прямые иностранные инвестиции, прямі іноземні інвестиції, экономический рост, економічне зростання, инновация, інновація, innovation, foreign direct investment, economic growth, транснациональные корпорации, multinationals, транснаціональні корпорації
Citation