Духовно-душевне знання у формуванні кримінопсихології / кримінотеології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. - С. 93-97
Abstract
Зазначено, що психологія у тісній взаємодії з теологією/богослов’ям здатна принести багато плодів/хороших результатів, якими можна вивести вчення про душу, здатне по справжньому лікувати людський розум, свідомість, волю, емоції, почуття. Сьогодні кримінологія потребує особливого підсилення свого знання з позицій психологічного. Зауважено, що потребує свого дослідження новий науковий напрям – кримінопсихологія/кримінотеологія/кримінотеософія. Наголошено, що сфера психологічного є особливо важливою в аспекті викристалізації/формування кримінологічного знання.
It is noted that psychology in close interaction with theology/theology is able to bring many fruits/good results, which can be used to derive the doctrine of the soul, capable of truly healing the human mind, consciousness, will, emotions, feelings. Today, criminology needs special strengthening of its knowledge from the psychological point of view. It was noted that a new scientific direction - criminology/criminology/crimintheosophy - needs its research. It is emphasized that the field of psychology is particularly important in the aspect of crystallization/formation of criminological knowledge.
Description
Keywords
кримінотеологія, criminotheology, криминотеология, духовно-душевне знання, spiritual knowledge, духовно-душевное знание, кримінопсихологія, criminopsychology, криминопсихология
Citation
Кріцак, І. В. Духовно-душевне знання у формуванні кримінопсихології / кримінотеології / Кріцак Іван Васильович // Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ, 2023. - С. 93-97.