Стратегічне планування інвестиційного розвитку галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 449-450
Abstract
Наголошено, що добре продумане стратегічне планування інвестиційного розвитку галузі спрямує діяльність компанії до майбутнього, встановлює дострокові напрямки розвитку й визначає намір компанії зайняти конкретні ділові позиції. Чим краще продумана стратегія й чим більш вміло вона введена та виконана на підприємствах, тим більше в регіону шансів на сильну позицію.
It was emphasized that a well-thought-out strategic planning of investment development of the industry will direct the company's activities to the future, establish early development directions and determine the company's intention to take specific business positions. The better the strategy is thought out and the more skillfully it is introduced and executed at enterprises, the more chances there are for a strong position in the region.
Отмечено, что хорошо продуманное стратегическое планирование инвестиционного развития отрасли направит деятельность компании в будущее, устанавливает досрочные направления развития и определяет намерение компании занять конкретные деловые позиции. Чем лучше продумана стратегия и чем умело она введена и выполнена на предприятиях, тем больше у региона шансов на сильную позицию.
Description
Садиков, М. А. Стратегічне планування інвестиційного розвитку галузі / Мурат Абдикасович Садиков, Ігор Миколайович Куштим // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 449-450.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, стратегічне планування, strategic planning, стратегическое планирование, інвестиційний розвиток галузі, investment development of the industry, инвестиционное развитие отрасли
Citation