Спільність, як об’єктивна та суб’єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 6-10

Анотація

Стосовно інституту співучасті в кримінальному праві України обґрунтовано кримінальна відповідальності не тільки осіб, які безпосередньо вчинили злочин (виконавців), але й осіб, які є співучасниками, і які тією чи іншою мірою причетні до злочину і його вчинення. Concerning the analysis of institute of partnership in the criminal law of Ukraine it is proved criminal the responsibility not only the persons, directly committed a crime (executors), but also the persons being accomplices and who, in that or in other measure are involved in a crime and its fulfillment. Относительно института соучастия в криминальном праве Украины обоснована уголовная ответственность не только лиц, непосредственно совершивших преступление (исполнителей), но и лиц, являющихся соучастниками, и которые, в той или в другой мере причастны к преступлению и его совершению.

Опис

Абасов, Г.Г. Спільність, як об’єктивна та суб’єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 6-10 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08aggttp.pdf. Абасов Г. Г. "Спільність, як об’єктивна та суб’єктивна ознака у співучасті: проблеми теорії та практики." Форум права 1 (2008): 6-10.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, співучасть у злочині, соучастие в преступлении, complicity in crime, спільність

Бібліографічний опис