Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1. - С. 126-131

Анотація

Проаналізовано ознаки правоохоронної діяльності. Охарактеризовано поняття «юридична допомога» та його співвідношення з терміном «правова допомога». Запропоновано авторське визначення юридичної допомоги як різновиду правоохоронної діяльності.
The characteristics of law enforcement activity are analyzed, the concept of «legal assistance» and its relationship with the term «legal aid» are described and author’s definition of legal aid as a kind of law activity is proposed.
Проанализированы признаки правоохранительной деятельности. Охарактеризовано понятие «юридическая помощь» и описано ее соотношение с термином «правовая помощь». Предложено авторское определение юридической помощи как вида правоохранительной деятельности.

Опис

Ключові слова

правоохоронна діяльність, law enforcement activity, правоохранительная деятельность, юридична допомога, legal aid, юридическая помощь, правова допомога, правовая помощь, охорона прав і свобод людини, protection of human rights and freedoms, охрана прав и свобод человека

Бібліографічний опис

Анікєєв, Г. Б. Юридична допомога як різновид правоохоронної діяльності / Г. Б. Анікєєв // Право і безпека. - 2012. - № 1. - С. 126-131.