Основні напрями макроекономічної політики уряду України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 443-445
Abstract
Відзначено, що макроекономічна політика держави мусить бути спрямована на забезпечення ефективності функціонування національної економіки як єдиного цілого з позиції усталеного економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, рівня інфляції та зовнішньої рівноваги.
It was noted that the macroeconomic policy of the state should be aimed at ensuring the effectiveness of the functioning of the national economy as a whole from the standpoint of stable economic growth, full employment of resources, the level of inflation and external balance.
Отмечено, что макроэкономическая политика государства должна быть направлена ​​на обеспечение эффективности функционирования национальной экономики как единого целого с позиции устоявшегося экономического роста, полной занятости ресурсов, уровня инфляции и внешнего равновесия.
Description
Садиков, М. А. Основні напрями макроекономічної політики Уряду України / Мурат Абдикасович Садиков, Владислав Олексійович Квашнін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 443-445.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, макроекономічна політика, macroeconomic policy, макроэкономическая политика, фіскальна політика, fiscal policy, фискальная политика, монетарна політика, monetary policy, монетарная политика, зовнішньоекономічна політика, foreign economic policy, внешнеэкономическая политика
Citation