Особливості початкового етапу розслідування завідомо неправдивих повідомлень про замінування об’єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. - 2018. - № 6, ч. 1. - С. 156-164

Анотація

Представлена робота присвячена висвітленню особливостей розслідування кримінальних правопорушень пов’язаних із неправдивими повідомленнями про замінування об’єктів. В роботі розкрито алгоритм дій слідчо-оперативної групи та працівників експертних підрозділів відповідно типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів вказаної категорії.
The presented work is sanctified to the features of investigation scienter of false reports about mining of objects. The algorithm of actions of inquisitional-operative group and workers of expert subdivisions is in-process exposed according to the typical inquisitional situations of the initial stage of investigation of crimes of the indicated category.
Представленная работа посвящена особенностям расследования заведомо ложных сообщений о минировании объектов. В работе раскрыт алгоритм действий следственно-оперативной группы и работников экспертных подразделений согласно типичным следственным ситуациям начального этапа расследования преступлений указанной категории.

Опис

Орлова, Т. А. Особливості початкового етапу розслідування завідомо неправдивих повідомлень про замінування об’єктів / Т. А. Орлова // Право і суспільство. - 2018. - № 6, ч. 1. - С. 156-164.

Ключові слова

початковий етап розслідування, розслідування завідомо неправдивих повідомлень, замінування об’єкту, повідомлення про загрозу безпеки громадян, анонімні повідомлення про замінування, начальный этап расследования, расследование заведомо ложных сообщений, минирование объекта, сообщение об угрозе безопасности граждан, анонимные сообщения о минировании, initial stage of investigation, investigation scienter of false reports, mining of object, report about the threat of safety of citizens, anonymous reports about mining, неправдиві повідомлення про замінування об’єктів, завідомо неправдиві повідомлення, заведомо ложные сообщения, false reports, алгоритм дій на початку досудового розслідування, алгоритм действий в начале досудебного расследования, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис