Деякі питання організації національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти ЗВО МВС в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 133-136

Анотація

Сформульовано деякі пропозиції, спрямовані на розвиток національно-патріотичної/військово-патріотичної складової освітнього та виховного процесу в ЗВО МВС в умовах воєнного стану.
Some proposals aimed at the development of the national-patriotic/military-patriotic component of the educational and educational process in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine under martial law have been formulated.
Сформулированы некоторые предложения, направленные на развитие национально-патриотической/военно-патриотической составляющей образовательного и воспитательного процесса в ЗВО МВД в условиях военного положения.

Опис

Ключові слова

заклади вищої освіти системи МВС, institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs, заведения высшего образования системы МВД, національно-патріотичне виховання, national and patriotic education, национально-патриотическое воспитание, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Гіренко, С. П. Деякі питання організації національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти ЗВО МВС в умовах воєнного стану / Сергій Петрович Гіренко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 133-136.