Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 32-36.

Анотація

В статті висвітлено особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї. В статье освещены особенности правового регулирования деятельности полиции стран континентальной правовой семьи. The article deals with the peculiarities of legal regulation of the activities of the police of the countries of the Continental legal family.

Опис

Передерій, О. С. Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім'ї / О. С. Передерій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 32-36.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, континентальна правова сім’я, континентальная правовая семья, правова сім’я, правовая семья, поліція, полиция, continental legal family, police, legal family, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, законодавство Європейського Союзу, законодательство Европейского Союза, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис