Духовна криза особистості як психологічний феномен

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 82-85

Анотація

Розглянуто проблему духовної кризи особистості як психологічного феномена, проаналізовано її концепцію та досліджено специфіку духовної кризи осіб похилого віку.
The problem of the spiritual crisis of the individual as a psychological phenomenon was considered, its concept was analyzed, and the specifics of the spiritual crisis of the elderly were investigated.
Рассмотрена проблема духовного кризиса личности как психологического феномена, проанализирована ее концепция и исследована специфика духовного кризиса пожилых людей.

Опис

Мазур, К. В. Духовна криза особистості як психологічний феномен / Катерина Віталіївна Мазур // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 82-85.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, духовна криза, spiritual crisis, духовный кризис, криза ідентичності, identity crisis, кризис идентичности, похилий вік, old age, преклонный возраст

Бібліографічний опис