Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 211-218

Анотація

Ідентифіковано та описано методичні проблеми соціологічного вимірювання модальностей страху, а також розроблено пропозиції щодо підвищення валідності та надійності вимірювання цих феноменів. Обґрунтовано висновок, що побоювання, утлумачені як знані страхи, є найбільш придатними для вимірювання методом соціологічного опитування.
The methodical problems of the sociological measuring of fear modalities are identified and described, and also the suggestions to increase validity and reliability of measuring of such phenomena are developed. Conclusion that fears, interpreted as knowledge about dangers, are most suitable for measuring by the method of sociological research was grounded.
Идентифицированы и описаны методические проблемы социологического измерения модальностей страха, а также разработаны предложения относительно повышения валидности и надежности измерения этих феноменов. Обоснован вывод, что опасения, интерпретируемые как знаемые страхи, являются наиболее подходящими для измерения методом социологического опроса.

Опис

Свєженцева, Ю. О. Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху / Ю. О. Свєженцева, І. В. Щербакова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 211-218.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, соціологічне вимірювання, социологическое измерение, sociological measuring, модальності страху, модальности страха, fear modalities, ідентифікація, идентификация, identification

Бібліографічний опис