Формування ринку цінних паперів у Російській імперії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 224-228

Анотація

Розглянуто процес формування, розвиток та функціонування ринку цінних паперів в Російській імперії з метою покращення якості нормативних актів, що регулюють відносини у сфері цінних паперів, та уникнення помилок, які були допущені в минулому. The process of formation, development and functioning of the securities market in the Russian Empire is considered in order to improve the quality of regulations governing securities relations and to avoid mistakes made in the past. Рассмотрен процесс формирования, развитие и функционирование рынка ценных бумаг в Российской империи с целью улучшения качества нормативных актов, регулирующих отношения в сфере ценных бумаг, и избежания ошибок, которые были допущены в прошлом.

Опис

Мороз, О. В. Формування ринку цінних паперів у Російській імперії / О. В. Мороз // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 224-228.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, ринок цінних паперів, рынок ценных бумаг, stocks and bods market, історичний аспект, исторический аспект, historical aspect, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право

Бібліографічний опис