Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 177-183

Анотація

Досліджено фактори, які впливають на формування у неповнолітніх мотивації вчинити насильницький злочин. Автором умовно здійснено розподіл таких чинників на ті, які формуються в умовах макросередовища та мікросередовища.
Forming sources of motivation at minors to commit the crime of violence are researched. The author conditionally divided distribution of such factors into those that are formed in the conditions of macroenvironment and microenvironment.
Исследованы источники формирования у несовершеннолетних мотивации совершить насильственное преступление. Автором условно осуществлено распределение таких факторов на те, которые формируются в условиях макросреды и микросреды.

Опис

Царенко, О. О. Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин / О. О. Царенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 177-183.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, неповнолітні, несовершеннолетние, minors, особа злочинця, личность преступника, criminal personality, кримінологічна характеристика, криминологическая характеристика, criminological characteristics

Бібліографічний опис