Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 73-82

Анотація

Розглянуто типові помилки співробітників ОВС України, які допускаються під час огляду предметів порнографічного характеру та сформульовано відповідні рекомендації щодо їх усунення. The typical mistakes of Ukrainian police officers which are made during inspection of pornography objects are considered. Proper recommendations about their removal are made. Рассмотрены типичные ошибки сотрудников ОВД Украины, которые допускаются при проведении осмотра предметов порнографического характера, сформулированы соответствующие рекомендации по их устранению.

Опис

Жилін, Є. В. Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру / Є. В. Жилін, С. О. Сафронов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 73-82.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, огляд, осмотр, review, помилки, ошибки, mistakes, предмети порнографічного характеру, предметы порнографического характера, pornography objects, електонний носій інформації, электронный носитель информации, electronic storage medium

Бібліографічний опис