Механізми реалізації соціально-політичних дій у віртуальній спільноті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків, 2018. С. 319–321.

Анотація

Особою актуальністю в умовах розвитку інформаційного суспільства отримують питання, що пов’язані з інформаційною безпекою, а саме: пропаганда протиправної діяльності, вчинення злочинів, зокрема крадіжок, вимагань, шахрайства, припинення роботи державних інформаційних ресурсів тощо. Мета дослідження – формування механізмів соціально-політичної взаємодії органів влади з віртуальною спільнотою для розвитку громадянського інформаційного суспільства.

Опис

Клімушин П. С., Найда В. О. Механізми реалізації соціально-політичних дій у віртуальній спільноті. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. Харків, 2018. С. 319–321.

Ключові слова

віртуальна спільнота, макросоціологічний рівень дослідження, мікросоціологічні дослідження, доступ до інформації, віртуальний капітал, влада над віртуальною комунікацією, , ,

Бібліографічний опис