Виявлення та подолання психологічних наслідків стресу у поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 127-130

Анотація

Надано практичні та вичерпні рекомендації щодо покращення психоемоційного стану поліцейських, котрі вимушені виконувати свої обов’язки в умовах війни. Найбільші складнощі пов’язанні з надмірним стресом, котрий суттєво впливає на їхній психічний стан та продуктивність. Розглянуто детально імовірні наслідки при стресі та як вони можуть вплинути на психологічний добробут поліцейських.
Practical and comprehensive recommendations are given for improving the psycho-emotional state of police officers who are forced to perform their duties in war conditions. The greatest difficulties are associated with excessive stress, which significantly affects their mental state and productivity. Possible consequences of stress and how they can affect the psychological well-being of police officers are considered in detail.
Даны практические и исчерпывающие рекомендации по улучшению психоэмоционального состояния полицейских, которые вынуждены выполнять свои обязанности в условиях войны. Наибольшие сложности связаны с чрезмерным стрессом, существенно влияющим на их психическое состояние и производительность. Рассмотрены подробно возможные последствия при стрессе и как они могут повлиять на психологическое благополучие полицейских.

Опис

Пономаренко, Я. С. Виявлення та подолання психологічних наслідків стресу у поліцейських / Пономаренко Яна Сергіївна // Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.) / МВС України, Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. – Київ, 2022. – С. 127-130.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, поліцейські, police officers, полицейские, стрес, stress, стресс, копінг, coping, копинг, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, подолання психологічних наслідків стресу, overcoming psychological consequences stress, преодоление психологических последствий стресса

Бібліографічний опис