Освітнє середовище ЗВО МВС України як засіб формування професійно-етичної культури поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 88-90

Анотація

Розглянуто поняття «професійно-етична культура» та «освітнє середовище». Визначено структуру і можливості формування професійно-етичної культури майбутніх офіцерів поліції в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти МВС України.
The concepts of "professional and ethical culture" and "educational environment" are considered. The structure and possibilities of forming the professional and ethical culture of future police officers in the conditions of the educational environment of the institution of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are determined.
Рассмотрены понятия «профессионально-этическая культура» и «образовательная среда». Определена структура и возможности формирования профессионально-этической культуры будущих офицеров полиции в условиях образовательной среды заведения высшего образования МВД Украины.

Опис

Ключові слова

професійно-етична культура, освітнє середовище, курсанти, офіцери поліції, заклади вищої освіти МВС, професійна підготовка, professional and ethical culture, educational environment, cadets, police officers, institution of higher education of the Ministry of Internal Affairs, professional training, профессионально-этическая культура, образовательная среда, курсанты, офицеры полиции, заведение высшего образования МВД, профессиональная подготовка

Бібліографічний опис

Пискун, Д. А. Освітнє середовище ЗВО МВС України як засіб формування професійно-етичної культури поліцейських / Данило Анатолійович Пискун // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 88-90.