Впровадження єдиних стандартів та алгоритмів діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції в Національній поліції України: наук.-метод. рекомен.

Abstract
Розкрито зміст запобігання та виявлення корупції як об’єкт адміністративно-правового регулювання та окреслено особливості такої діяльності. Сформульовано мету, завдання та окреслено функції уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Охарактеризовано форми і методи взаємодії уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з іншими суб’єктами в цій сфері.
Description
Keywords
корупція, запобігання, виявлення, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, форми і методи взаємодії.
Citation
Впровадження єдиних стандартів та алгоритмів діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції в Національній поліції України: наук.-метод. рекомен. / С. О. Шатрава, О. В. Джафарова, Д. Є. Денищук, І. В. Кріцак, О. В. Погорілець Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ. 2022. 28 с.