Базові прийоми використання метафоричних асоціативних карт (МАК) «монстрики почуттів» у роботі фахівців допомогаючих професій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 260-262
Abstract
Розглянуто базові прийоми використання метафоричних асоціативних карт (МАК) «Монстрики почуттів» у роботі фахівців допомогаючих професій.
The basic methods of using metaphorical associative maps "Monsters of Feelings" in the work of professionals of helping professions are considered.
Рассмотрены базовые приемы использования метафорических ассоциативных карт "Монстрики чувств" в работе специалистов помогающих профессий.
Description
Мілорадова, Н. Е. Базові прийоми використання метафоричних асоціативних карт (МАК) «монстрики почуттів» у роботі фахівців допомогаючих професій / Мілорадова Наталя Едуардівна // Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ [: Вид-во Людмила], 2022. – С. 260-262.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, метафоричні асоціативні карти, метафорические ассоциативные карты, metaphorical associative maps, фахівець-психолог, psychologist specialist, специалист-психолог
Citation