Дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.). – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 297 - 300

Анотація

Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, державних службовців та службовців правоохоронних органів. Сборник содержит тезисы докладов, посвященных актуальным проблемам трудового законодательства, законодательства о государственной службе и службе в правоохранительных органах. Для научных работников, работников органов труда и социальной защиты, государственных служащих и служащих правоохранительных органов.

Опис

Гончарук, В. В. Дисциплінарна відповідальність поліцейського у сучасних умовах / Гончарук, В. В. // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 297 - 300

Ключові слова

Юридичні науки. Правоохоронна діяльність (Law sciences. Law enforcement), Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing), державна служба, public service, дисциплінарна відповідальність, disciplinary responsibility, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine

Бібліографічний опис