Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 4. - С. 341-345.

Анотація

Доведено, що шлюбно-сімейні відносини – це комплексні відносини, засновані та врегульовані нормами цивільного права. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин має значну публічно-правову складову. Сімейні відносини в максимальній мірі пов’язані з національними традиціями, релігією; сімейне право країн Індії та України принципово відрізняється.
It was proved that the marriage and family relations – a complex relationship based on the settlement of civil law. Legal regulation of marriage-family relationships has a significant public-legal component. Family relationships are related to the maximum extent with national traditions, religion; the family law of India and Ukraine is fundamentally different.
Доказано, что брачно-семейные отношения – это комплексные отношения, основанные на урегулировании нормами гражданского права. Правовое регулирование брачно-семейных отношений имеет значительную публично-правовую составляющую. Семейные отношения в максимальной степени связаны с национальными традициями, религией; семейное право стран Индии и Украины принципиально отличается.

Опис

Щербина, Т. М. Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України [Електронний ресурс] / Т. М. Щербина // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 341–345 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_4_59.pdf
Щербина Т. М. "Сімейно-правовий статус жінки: порівняльний аналіз досвіду Індії та України." Форум права 4 (2015): 241–345.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, шлюбно-сімейні відносини, Індія, жінка, чоловік, гендер, женщина, мужчина, Индия, gender, India

Бібліографічний опис