Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 73-82

Анотація

Розглянуто філософсько-правові й державно-політичні концепції та погляди декабристів на трансформацію державного ладу Російської імперії. Запропоновано враховувати розробки декабристів у процесі розбудови народовладних інститутів в Україні та у майбутньому державно-правовому устрої країни.
The philosophical legal and public policy concepts and views of the Decembrists on transformation of the political system of the Russian empire are considered. It is suggested to take into account the developments of Decembrists in the process of development of peoples institutions of power in Ukraine and in the future state and legal system of the country.
Рассмотрены философско-правовые и государственно-политические концепции и взгляды декабристов на трансформацию государственного строя Российской империи. Предложено учитывать разработки декабристов в процессе развития народовластных институтов в Украине и в будущем государственно-правовом устройстве страны.

Опис

Сворак, С. Д. Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 73-82.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, народовладні інститути, народовластные институты, peoples institutions of power, народовладдя, народовластие, декабристи, декабристы, Decembrists

Бібліографічний опис