Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 155-159

Анотація

Надано характеристику змісту взаємодії територіальних ОВС України з населенням. Проаналізовано організацію її здійснення в практичній діяльності та запропоновані конкретні шляхи щодо її оптимізації.
The characteristic of the content of regional police departments of Ukraine cooperating with public is given. Organization of its inculcation activity is analyzed, concrete ways of its optimization is proposed.
Представлена характеристика содержания взаимодействия территориальных ОВД Украины с населением. Проанализирована организация ее осуществления в практической деятельности, предложены конкретные пути ее оптимизации.

Опис

Ключові слова

територіальні органи внутрішніх справ, territorial bodies of internal affairs, территориальные органы внутренних дел, населення, people, население, взаємодія, interaction, взаимодействие, оптимізація, optimization, оптимизация

Бібліографічний опис

Мартинов, М. Д. Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням / М. Д. Мартинов // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 155-159.