Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 41-51

Анотація

Наведено обґрунтування понять і видів оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та виділені рівні загроз, які її визначають. Explanation of notions and species of operative situation in the sphere of public order keeping is presented. Levels of threats which determine it are separated out. Приведено обоснование понятий и видов оперативной обстановки в сфере охраны общественного порядка и выделены уровни угроз, которые её определяют.

Опис

Клочко, А. М. Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці / А. М. Клочко, В. В. Єманов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 41-51.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, охорона громадського порядку, охрана общественного порядка, public order keeping, оперативна обстановка, оперативная обстановка, operative situation, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, рівні загроз, уровни угроз, threat levels, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies

Бібліографічний опис