До питання про забезпечення прав людини в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 297-300
Abstract
Розглянуті основні питання забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі.
Considered the main issues of ensuring human rights in Ukraine at the current stage.
Рассмотрены основные вопросы обеспечения прав человека в Украине на современном этапе.
Description
Синявська О. Ю. До питання про забезпечення прав людини в Україні / Синявська О. Ю. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 297-300.
Keywords
Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, забезпечення прав людини, обеспечение прав человека, ensuring human rights, human rights
Citation