Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 35-43

Анотація

Досліджено ґенезу та трансформацію державно-правової концепції народовладдя на різних етапах історичного розвитку України. На основі аналізу проблем народовладдя у теорію народного представництва внесено нові аспекти визнання суб’єктивного права через призму самоврядування народу.
The genesis and the transformation of state-legal concept of democracy at all levels of the historical development of Ukraine are examined. On the basis of democracy problems analysis in the theories of folk representative office there were brought the new aspects of confession of the subjective right though the prism of selfgovernment of people.
Исследованы генезис и трансформация государственно-правовой концепции народовластия на разных уровнях исторического развития Украины. На основании анализа проблем народовластия в теорию народного представительства были внесены новые аспекты признания субъективного права через призму самоуправления народа.

Опис

Сворак, С. Д. Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі / С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 35-43.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, народовладдя, народовластие, демократія, демократия, democracy, самоврядування народу, самоуправление народа, selfgovernment of people

Бібліографічний опис