Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 315-319.

Анотація

Розглянуто проблемні питання з приводу надання відпусток працівникам міліції та можливі шляхи їх вирішення. Рассмотрены проблемные вопросы по поводу предоставления отпусков работникам милиции и возможные пути их решения. Consideration of issues related to granting leave to police officers and possible ways of solving them.

Опис

Гончарук, В. В. Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці / В. В. Гончарук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 315-319.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, працівникі міліції, сотрудники милиции, час відпочинку, время отдыха, умови праці, условия труда, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, відпочинок, отдых, відпустки, отпуска, належні умови праці, надлежащие условия труда

Бібліографічний опис