Деякі питання вдосконалення підготовки фахівців з вищою юридичною освітою в контексті забезпечення економічної безпеки держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-34
Abstract
Зазначено, що забезпечення національної безпеки держави та зміцнення її правоохоронного сектору має ґрунтуватися насамперед на належно підготовлених кадрах для державних і правоохоронних органів, які матимуть сучасні знання в галузі юриспруденції, економіки та кібербезпеки для виконання завдань в сфері протидії злочинності.
It is noted that ensuring the national security of the state and strengthening its law enforcement sector should be based primarily on properly trained personnel for state and law enforcement agencies who will have modern knowledge in the field. jurisprudence, economics and cybersecurity to combat crime.
Указано, что обеспечение национальной безопасности государства и укрепления его правоохранительного сектора должно основываться прежде всего на должном уровне подготовленных кадрах для государственных и правоохранительных органов, которые будут иметь современные знания в области юриспруденции, экономики и кибербезопасности для выполнения задач в сфере противодействия преступности.
Description
Бандурка, О. М. Деякі питання вдосконалення підготовки фахівців з вищою юридичною освітою в контексті забезпечення економічної безпеки держави / Олександр Маркович Бандурка // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-34.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, поліція, полиция, police, юридична освіта, юридическое образование, legal education, забезпечення економічної безпеки, обеспечения экономической безопасности, ensuring economic security, підготовка кадрів, подготовка кадров, training
Citation