Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. - С. 56 ‒ 60
Abstract
В статті розглядається доцільність проведення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти вищих навчальних закладах МВС України з метою формування в слухачів адекватного ставлення до громадян як професіоналів та офіцерів поліції. Необхідність здійснення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти у вищих навчальних закладах МВС України виникає в ході їх підготовки. Молодим особам, які прагнуть прийняти участь у реформуванні правоохоронних органів, охороняти громадський порядок, допомагати людям боротися із злочинністю ще й доводиться адаптуватися до конкретних вимог у ході їх підготовки, які необхідно виконувати й дотримуватися. У ході підготовки слухачам закріплюються навички дотримання дисципліни, уміння будувати позитивні міжособистісні стосунки із колегами і командирами, працювати в команді, ефективно спілкуватися із громадянами різних категорій.
Article is devoted to the problem of prophylactic-educational work with cadets of primary training courses of patrol police, aimed to form adequate attitudes toward citizens as professionals and police officers. Educational work is determined as a system of individual and collective influence on the cadets of primary training courses, which provides unity of influence of cadet’s collectives, educators, psychologists and patrol officers of departments of patrol service. Empirical research witnessed existence of variety interpersonal problems in communication of patrol service cadets, among them conflicts and hostile attitudes to “old” militia officers. It has been determined, that such kind of interpersonal problems is tied with stereotype thinking, wrong perception of “old” militia officers as corrupted, spoiled by “bad old system”. On soil of such perception there were conflict situations in the groups of cadets.
В статье рассматривается целесообразность проведения профилатико-воспитательной работы со слушателями курсов первичной профессиональной подготовки полицейских патрульной службы в центрах последипломного образования у высших учебных заведениях МВД Украины с целью формирования в слушателей адекватного отношения к гражданам. Необходимость проведения профилактико-воспитательной работы со слушателями возникает в ходе их подготовки. Кроме принятия участия в реформировании правоохранительных органов и охране общественного порядка молодым людям приходится адаптироваться к требованиям службы в ходе подготовки; закрепляются навыки соблюдения дисциплины, умения строить положительные межличностные отношения с коллегами и командирами, работа в команде, эффективное общение с гражданами разных категория.
Description
Червоний П.Д. Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України / Червоний П. Д., Гіренко С. П. // Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. -С. 56 ‒ 60.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, патрульна поліція, патрульная полиция, patrol police, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, поліція, полиция, police, профілактично-виховна робота, офіцер патрульної поліції, реформування МВС, міжособистісні стосунки, правоохоронні органи, профилактико-воспитательная робота, офицер патрульной полиции, реформирование МВД, правоохранительные органы, межличностные отношения, prophylactic-educational work, patrol police cadets, patrol police officers, communication of police
Citation