Психологічна допомога дітям в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. - С. 126-128

Анотація

Зазначено, що екстремальна ситуація створює такі умови, що потребують специфічних навичок і способів поведінки для виживання у них, які не можна вважати нормальними та загальноприйнятими у звичайний час. Відмінності у реакціях людини в умовах стресової ситуації зумовлюються специфікою самої ситуації та індивідуально-психологічними характеристиками цієї людини.
It is noted that an extreme situation creates such conditions that require specific ones skills and behaviors to survive in them that cannot be considered normal and generally accepted in ordinary times. Differences in a person's reactions in a stressful situation are determined by the specifics of the situation itself and the individual psychological characteristics of that person.
Отмечено, что экстремальная ситуация создает такие условия, которые требуют специфических навыков и способов поведения для выживания у них, которые нельзя считать нормальными и общепринятыми в обычное время. Различия в реакциях человека в условиях стрессовой ситуации предопределяются спецификой самой ситуации и индивидуально-психологическими характеристиками этого человека.

Опис

Ключові слова

екстремальні ситуації, extreme situations, экстремальные ситуации, стрес, stress, стресс, психологічна допомога, psychological help, психологическая помощь

Бібліографічний опис

Медведкіна, А. О. Психологічна допомога дітям в умовах війни / Медведкіна Анастасія Олександрівна // Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ, 2023. - С. 126-128.