Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) [: монографія]

Abstract
У монографії з використанням авторської концепції “універсального епохального циклу” аналізуються зміни, що їх зазнає соціально-історичний розвиток за умов формування глобальної цивілізації, зосереджується увага на перехідних коеволюційних за своїм характером процесах та новітніх тенденціях, що визначатимуть обличчя світу в XXI столітті. Для науковців, політиків і практиків-управлінців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться глобалістикою.
В монографии с использованием авторской концепции "универсального эпохального цикла" анализируются изменения, которые испытывает социально-историческое развитие в условиях формирование глобальной цивилизации, концентрируется внимание на переходных коэволюционных по своему характеру процессах и новейших тенденциях, которые будут определяться лицами мира в XXI веке. Для научных работников, политиков и практиков-управленцев, преподавателей и студентов, всех, кто интересуется вопросами глобалистики.
Description
Афонін, Е. А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) [: монографія] / Афонін Е. А., Бандурка О. М., Мартинов А. Ю.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України. – Київ: Видавець ПАРАПАН, 2002. - 352 с. - (Серія "Відкрита дослідницька концепція"; Вип. 2).
Keywords
Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Історія. History. История, універсальний епохальний цикл, соціальний цикл, социальный цикл, social recurrence, цикли соціального розвитку, циклы социального развития, cycles of social development, historical sociology, коэволюция, коеволюція, глобалізація, глобализация, globalization
Citation