Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 136–141

Анотація

Виконано дослідження правових питань створення та використання механізмів ринку з продажу земель сільськогосподарського призначення, здійснене на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів, досвіду інших країн і поглядів науковців.
To research of the legal questions of creation and use of market mechanisms are investigational on the sale of earths of the agricultural setting, carried out on the basis of analysis of proper normatively legal acts, experience of other countries and looks of scientists.
Выполнено исследование правовых вопросов создания и использования механизмов рынка по продаже земель сельскохозяйственного назначения, осуществленное на основании анализа соответствующих нормативно правовых актов, опыта других стран и взглядов ученых.

Опис

Бригадир, І. В. Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Бригадир // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 136–141. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-1/11bivpvu.pdf.
Бригадир І. В. "Щодо законодавчих проблем запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні." Форум права 1 (2011): 136-141.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, землі сільськогосподарського призначення, правове регулювання, ринок землі, земли сельскохозяйственного назначения, правовое регулирование, рынок земли, legal regulation, earths of the agricultural setting, market of earths

Бібліографічний опис