Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 93-96

Анотація

Досліджено поняття інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки, спрямованого на попередження та припинення порушень громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Визначено основні напрямки сучасного інформаційного забезпечення в діяльності підрозділів міліції громадської безпеки.
The concept of the informative providing of activity of militia of public safety sent to warning and stopping of public nuisances and providing of public safety is researched. The basic directions of the modern informative providing in activity of subdivisions of militia of public safety is determinated.
Исследовано понятие информационного обеспечения деятельности милиции общественной безопасности, направленного на предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Определены основные направления современного информационного обеспечения в деятельности подразделений милиции общественной безопасности.

Опис

Ключові слова

інформація, information, информация, інформаційне забезпечення, information support, информационное обеспечение, міліція громадської безпеки, public security police, милиция общественной безопасности

Бібліографічний опис

Артем’єва, Д. В. Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки / Д. В. Артем’єва // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 93-96.