Домедична підготовка (курс лекцій): [навчально-методичний посібник]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У навчально-методичному посібнику представлені основні правила організації домедичної допомоги на місці події та алгоритми надання першої допомоги при термінальних станах, кровотечах, травмах та інших невідкладних станах. Курс лекцій містить текстовий та ілюстративний опис матеріалів теми. Посібник рекомендований до використання у навчальному процесі закладів вищої освіти.
The training and methodical manual presents the basic rules for organizing pre-medical care at the scene and algorithms for providing first aid in terminal conditions, bleeding, injuries and other emergency conditions. The course of lectures contains a textual and illustrative description of the materials of the topic. The manual is recommended for use in the educational process of institutions of higher education.
В учебно-методическом пособии представлены основные правила организации домедицинской помощи на месте происшествия и алгоритмы оказания первой помощи при терминальных состояниях, кровотечениях, травмах и других неотложных состояниях. Курс лекций содержит текстовое и иллюстративное описание материалов темы. Пособие рекомендовано к использованию в учебном процессе высшего образования.

Опис

Ключові слова

Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна, домедична допомога, термінальні стани, кровотечі, травми, невідкладні стани, домедична допомога на місці події, поліцейський, pre-medical assistance, emergency situations, police officers, домедицинская помощь, неотложные состояния, полицейские, анатомофізіологічні особливості організму

Бібліографічний опис

Терещук, Н. Г. Домедична підготовка (курс лекцій): [навч.-метод. посіб.] / Н. Г. Терещук; МВС України, Сум. філ. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми, 2021. - 84 с.