Господарське право України : підручник : частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 340 с.

Анотація

Підручник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності та теорії господарського права. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів і практичних працівників, які цікавляться питаннями господарської діяльності.
The manual contains the most important provisions of economic law. On the basis of legal doctrine of the current legislation and the practice of its application legal aspects of economic activity and theory of economic law are considered. Intended for the students of higher educational establishments, teachers, post graduate students and practitioners, who are interested in the issues of economic activity.
Учебник содержит наиболее важные положения хозяйственного права. На основании анализа правовой доктрины, действующего законодательства и практики его применения рассматриваются правовые аспекты хозяйственной деятельности и теории права. Предназначено для студентов высших учебных заведений, преподавателей, аспирантов и практических работников, интересующихся вопросами хозяйственной деятельности.

Опис

Господарське право України : підручник : у 2 ч. : Ч. 1 / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 340 с.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, господарська діяльність, господарські правовідносини, суб’єкти господарських відносин, ліцензування господарської діяльності, патентування господарської діяльності, господарські товариства, кооперативи, об’єднання підприємств, припинення господарської діяльності, банкрутство, банкротство, прекращение хозяйственной деятельности, объединение предприятий, кооперативы, хозяйственные общества, петентирование хозяйственной деятельности, лицензирование хозяйственной деятельности, субъекты хозяйственных правоотношений, хозяйственные правоотношения, хозяйственная деятельность

Бібліографічний опис