Особливості політики розвитку регіонів в Європейському Союзі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 100-103
Abstract
Тези доповідей присвячені особливостям розвитку регіоналізму в ЄС, дається характеристика концепції «Європи регіонів», а також визначаються передумови створення і напрямки діяльності Комітету регіонів.
The abstracts of the reports are devoted to the peculiarities of the development of regionalism in the EU, a description of the concept of "Europe of the Regions", as well as the preconditions for the establishment and activities of the Committee of the Regions.
Тезисы докладов посвящены особенностям развития регионализма в ЕС, дается характеристика концепции «Европы регионов», а также определяются предпосылки создания и направления деятельности Комитета регионов.
Description
Войціховський, А. В. Особливості політики розвитку регіонів в Європейському Союзі / А. В. Войціховський // Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, НАПН України, Юрид. ф-т, Каф. конституц. і муніцип. права, Наук.-досл. ін-т держ. будівництва та місц. самоврядування. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. - С. 100-103.
Keywords
Європейський Союз, регіони, регіоналізація, концепція «Європи регіонів», Комітет регіонів, European Union, regions, regionalization, concept of "Europe of the Regions", Committee of the Regions, Европейский Союз, регионализация, комитет регионов, Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Citation
Тези доповідей присвячені особливостям розвитку регіоналізму в ЄС, дається характеристика концепції «Європи регіонів», а також визначаються передумови створення і напрямки діяльності Комітету регіонів.