Система fraud-моніторингу в запобіганні та виявленні шахрайств з платіжними картками

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 304-308
Abstract
Проведено дослідження застосування системи fraud-моніторингу як дієвого інструменту запобіганні та виявленні шахрайств з платіжними картками, що формується під впливом нових інформаційних технологій у ведені діяльності суб’єктів господарювання для внутрішніх і міжнародних банківських операціях. Проведено исследование применения системы fraud- мониторинга как действенного инструмента предотвращения и выявления мошенничеств с платежными картами, который формируется под воздействием новых информационных технологий в ведомые деятельности субъектов ведения хозяйства при осуществлении внутренних и международных банковских операций. A study of application of the system of fraud is undertaken - monitoring as effective instrument of prevention and exposure of swindles with payment cards, that is formed under act of informative NT in slave to activity of subjects of menage during realization of internal and international bank transactions.
Description
Маковоз О.С., Передерій Т.С. Система fraud-моніторингу в запобіганні та виявленні шахрайств з платіжними картками / Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. Наук.-практ. конф. (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 304-308.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, банківські операції, банковские операции, bank transactions, платіжна картка, платежная карта, payment card, фрод, fraud, моніторинг, мониторинг, monitoring, шахрайські операції, мошеннические операции, knavish operations
Citation