Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у «Маніфесті Комуністичної партії»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 27-31

Анотація

Розглядається поняття громадського руху як суб’єкта правових і державних змін у роботі «Маніфест Комуністичної партії», яка свого часу здійснила величезний вплив на людей і продовжує впливати на них й зараз. Рассматривается понятие общественного движения как субъекта правовых и государственных изменений в работе «Манифест Коммунистической партии», которая в свое время осуществила огромное влияние на людей и продолжает влиять на них и сейчас. The concept of social movement as a subject of legal and state changes in the work of the “Manifesto of the Communist Party”, which at one time made a huge impact on people and continues to influence them now, is considered.

Опис

Саппа, М. М. Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у «Маніфесті Комуністичної партії» / М. М. Саппа // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 27-31

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, громадський рух, общественное движение, social movement, робітничий рух, рабочее движение, labor movement, національний рух, национальное движение, national movement, народницький рух, народническое движение, populist movement, Маніфест Комуністичної партії, Манифест Коммунистической партии, Communist Manifesto

Бібліографічний опис