Форми бухгалтерського обліку забезпечення інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2024 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків, 2024. - С. 423-425

Анотація

У тезах доповіді зазначено, що належно організована форма бухгалтерського обліку є необхідною для забезпечення якісного фінансового управління інноваціями та виконання вимог законодавства. Вона є основою для створення надійної фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан та результати інноваційної діяльності установи і сприяє довірі користувачів.
The thesis of the report states that a properly organized form of accounting is necessary to ensure high-quality financial management of innovations and the fulfillment of legal requirements. It is the basis for creating reliable financial reporting that reflects the financial status and results of innovative activities of the institution and promotes user trust.
В тезисах доклада указано, что надлежаще организованная форма бухгалтерского учета необходима для обеспечения качественного финансового управления инновациями и выполнения требований законодательства. Она является основой для создания надежной финансовой отчетности, отражающей финансовое состояние и результаты инновационной деятельности учреждения и способствующего доверию пользователей.

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, інноваційна діяльність, accounting, innovative activity, бухгалтерский учет, инновационная деятельность

Бібліографічний опис

Сєвідова, І. О. Форми бухгалтерського обліку забезпечення інноваційної діяльності / Сєвідова І. О., Гаврюшенко А. Ю. // Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2024 р.) / Держ. біотехнолог. ун-т. - Харків, 2024. - С. 423-425.