Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках ХХ ст.: стратегічні напрями і результати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1(38) . - С. 44-48

Анотація

Проаналізовано досвід реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках ХХ ст. Особливу увагу приділено аналізу засад формування поліції в нових німецьких федеральних землях і відстеженню трансформації польської поліції від тоталітарного інституту до правоохоронної формації, спрямованої на пріоритетне забезпечення ліберальних прав і свобод.
The experience of reforming of national police systems of Germany and Poland in the nineties of ХХ century is analyzed. Special attention is given to the analysis of bases of formation of police in the new German earths and to tracing of transformation of the Polish police from totalitarian institute to the law-enforcement formation aimed at priority maintenance of the liberal rights and freedom.
Проанализирован опыт реформирования национальных полицейских систем Германии и Польши в 90-х годах ХХ в. Особое внимание уделено анализу основ формирования полиции в новых немецких землях и отслеживанию трансформации польской полиции от тоталитарного института к правоохранительной формации, нацеленной на приоритетное обеспечение либеральных прав и свобод.

Опис

Ключові слова

зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, національні поліцейські системи, national police systems, национальные полицейские системы, реформування, reformation, реформирование, Польща, Poland, Польша, Німеччина, Germany, Германия

Бібліографічний опис

Проневич, О. С. Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках ХХ ст.: стратегічні напрями і результати / О. С. Проневич // Право і безпека. - 2011. - № 1(38) . - С. 44-48.